Regulamin RODO
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Adrianna Dance Academy Adrianna Stankiewicz, ul. Al.Armii Krajowej 2 05-250 Radzymin, Nip: 1251679716 Regon : 381019211
Przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:
 imię i nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu w przypadku zapisu na zajęcia
 imie i nazwisko, nr.pesel, adres zamieszkania, adres e-mail, nr.telefonu w przypadku organizacji np. obozów tanecznych
W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:. Adrianna Dance Academy z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ADA DANCE Adrianna Stankiewicz Aleja Armii Krajowej 2, 05-250 Radzymin lub taniec@adadance.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: : ADA DANCE Adrianna Stankiewicz Aleja Armii Krajowej 2, 05-250 Radzymin lub taniec@adadance.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu oferty szkoły tańca. Akademia Tańca nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Adrianna Dance Academy Adrianna Stankiewicz.
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom kompleksowej informacji na temat naszych usług jak również w celach statystycznych.
6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane w związku z działaniami i transakcjami dokonywanymi przez Państwa na naszej stronie www lub w naszych placówkach.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.